İstanbul'dan ilham
alan eşsiz tasarım:

İstanbul Yeni Havalimanı

Ekoloji

Ekolojik özellikleri koruyoruz.

2014 yılı boyunca Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışması kapsamında detaylı saha çalışmaları yaptık, zaman kaybetmeden ekolojik özellikler ile ilgili olarak koruma projelerini hayata geçirmeye başladık.

Flora

Bitki türlerimizi koruyoruz.

Proje sahasında inşaat plan-projelerine göre, orman kısmının korunması için planlamalar devam ediyor. Uygun habitatlara doğal olarak yayılan flora türlerinin taşınmasını sağladık, yerli türleri havalimanı peyzajında kullanmak üzere korumaya aldık, ekolojik koridor projeleri gibi birçok proje için görüşmeler ve planlamalar yapıyoruz

Proje sahasına yayılan bölgesel endemik türlerin tohumlarını toplayarak Ankara Tohum Bankası'na ilettik ve alanda bulunan bölgesel endemik veya endemik olmadığı halde nadir türlerin soğanlarını da alan dışında benzer habitatlara aktardık.

Proje alanındaki fidanların bir kısmını saha etrafındaki ağaçlandırma alanlarına, 10.000 adedini de Arnavutköy ve Eyüp İlçeleri’ndeki okullara ve kamusal alanlara taşıdık.

2014 yılında yaptığımız flora koruma çalışmalarının izlemesi, konunun uzmanları tarafından 2015 yılı ilkbahar sezonunda yapıldı ve %100 başarı elde edildi.

İGA olarak, 1:5 oranında ağaç dikimi taahhüt ediyoruz. Bu önemli ağaçlandırma hareketine ek olarak çeşitli offset (telafi) projelerini devreye alacağız.

Fauna

Doğal yaşamı koruyoruz.

Hayvanlarla ile ilgili farklı uzmanlık alanlarına sahip geniş bir ekip ile ÇSED kapsamında detaylı saha etütlerini 2014 boyunca gerçekleştirdik, hassas ve endemik türleri tespit ettik, buradan hareketle de koruma önlemlerini tanımladık.

2014 yılı ortası itibariyle bu koruma önlemleri ve ilave etütleri danışmanlarımız, biyologlarımız ve çevre mühendislerimiz ile yürütmeye başladık.

Bu kapsamda proje sahası etrafında detaylı Nannospalax leucodon (körfare) ve Canis lupus (gri kurt) çalışması yürüttük. Fauna koruma programı kapsamında akademik uzmanların ve danışmanlarımızın yönetiminde kaplumbağaları toplayarak uygun habitatlara taşımaya başladık.

Yine proje sahası ve etrafında memeli hayvanlar ile ilgili olarak uzun vadeli detaylı çalışmalar, ilgili kuruluşların koordinasyonunda planlıyoruz.

Kuş Gözlem

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi için ilk kuş gözlem çalışmalarına Eylül 2013’te başladık. 2014 yılı boyunca proje sahasının tam genişliği boyunca dört gözlem istasyonunda, 12 km genişliğinde bir bantı tarayacak şekilde detaylı kuş gözlem çalışmaları başlattık.

İGA bünyesinde kuş veritabanı oluşturmak amacıyla tam zamanlı 5 kuş bilimci görev yapıyor. Kuş gözlem çalışmaları, dünyada ilk defa inşaat aşamasından itibaren 7/24 Kuş Radar Sistemi ile destekleniyor.

Türk ÇED Raporu taahhüdü olan Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İSTAÇ Odayeri Katı Atık Sahası ve Kompost Tesisleri ile proje sahasında eş zamanlı gözlem çalışmalarını 2014 yılı başında başlattık. Bu çalışma, Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu ve ekibi tarafından yürütülüyor. İki yıl sürecek bu çalışmanın amacı, kümülatif değerlendirme ve risk değerlendirmesi yapmak.

Tüm bu çalışmalar ile kuşlarla ilgili sağlıklı bir veritabanı oluşturacak, en üst seviyede uluslararası standartlarda ‘Kuş Yönetimi Programı’ yapılandıracağız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda uyguladığımız ‘Uçuş Güvenliği’ programımız ile benzer havalimanlarına örnek teşkil edeceğiz.

Sosyal Projeler

Büyük ölçekli projeler, doğası gereği çeşitli sosyal etkilere sebep olabilirler. Önemli olan, arzu edilmeyen sonuçlara sebep olmadan potansiyel etkileri önceden belirleyerek, gerekli önlemleri geliştirmek ve uygulamak… Bu amaçla, ÇSED çalışması sırasında proje etki alanında bulunan yerel halkın yapısı, proje hakkında doğru bilgilendirilmesi, projeden beklentileri üzerine detaylı bir çalışma yürüttük.

Proje sahası; hem Arnavutköy Belediyesi, hem de Eyüp Belediyesi’nin sınırları içinde yer aldığından yerel halk, muhtarlar, belediye başkanları ve kaymakamlar ile sürekli iletişim ve işbirliği çalışmaları yürütüyoruz. Halkın görüş, şikâyet ve önerilerini almak ve doğru şekilde yönetmek için Şikâyet Mekanizması oluşturduk. Tüm geri beslemeleri, kayıt altına alıyor ve yönetiyoruz.

Görüş ve Önerileriniz

Görüş ve önerileriniz için lütfen formu doldurunuz.